Overview of subsidies and funding opportunities

On this page we list deadlines for subsidies as well as continous funding opportunities. Please contact us if you have questions or additional information for this page.

Note: allthough we do all we can to keep this page accurate and up to date we cannot accept responsibility for (the consequences of) any inaccuracies in this page.


Subsidiedeadlines

Young @ Heart: Call for proposals ‘Crazy Idea’ Grant
Maximum funding: 50.000
Deadline: Monday 28 August 2017

The Y@H crazy idea grant aims to provide senior PhD students and early career post-docs with the opportunity to test a highly innovative hypothesis.

Call for proposals (PDF download)

Appendix A (PDF download)


Dekkerbeurs - Arts vóór aanvang specialisatie
Deadline: Tuesday 5 September 2017

Meer informatie


Dekkerbeurs - Established investigator
Deadline: Tuesday 5 September 2017

Meer informatie


ZonMW: Investeringen Middelgroot 2017-2018
Maximum funding: 500.000
Deadline: Tuesday 5 September 2017

Onderzoekers kunnen met behulp van het programma Investeringen Middelgroot apparatuur aanschaffen en dataverzamelingen opzetten, koppelen en verrijken. In de subsidieaanvraag moet een evidente onderzoeksvraag ten behoeve van de medische wetenschappen zijn opgenomen.

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/investeringen-middelgroot-2017-2018/


NWO TTW: Open mind subsdies
Maximum funding: 50.000
Deadline: Tuesday 5 September 2017

Maatschappelijk betrokken onderzoekers zitten vaak vol originele ideeën om de wereld verder te helpen. Met het financieringsprogramma Open Mind biedt NWO-domein TTW een laagdrempelige mogelijkheid om die ideeën daadwerkelijk te gaan uitvoeren. (Toegepaste en Technische Wetenschappen, TTW)

Open Mind staat open voor verrassende onderzoeksideeën die kunnen leiden tot een duidelijke maatschappelijke toepassing. De nadruk ligt op nieuwe ideeën die nog niet eerder zijn uitgevoerd binnen de huidige onderzoekslijnen van de indieners. 

http://www.stw.nl/nl/content/open-mind-2017


NWO TTW: Take-off
Maximum funding: 40.000
Deadline: Tuesday 5 September 2017

Take-off is een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap.

Aanvragen voor haalbaarheidsstudies (fase 1) of vroegefasetrajecten (fase 2), binnen de wetenschapsgebieden bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma.

http://www.stw.nl/takeoff

Tijdspad
Intentieverklaringen kunnen tot 5 september 2017, 14:00 uur worden ingediend.
Uitgewerkte aanvragen kunnen tot 3 oktober 2017, 14:00 uur worden ingediend. (Een intentieverklaring is verplicht om een uitgewerkt voorstel in te kunnen dienen)
Interviews met de aanvragers zullen in november 2017 plaatsvinden.
De resultaten worden rond 11 december 2017 verwacht (onder voorbehoud)


NWO: Data2Person
Maximum funding: 1.000.000
Deadline: Tuesday 5 September 2017

Consortia van wetenschappers en publieke/private partijen kunnen financiering aanvragen voor de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst.

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/data2person/


ZonMW: Meer Kennis Met Minder Dieren
Maximum funding: 200.000
Deadline: Tuesday 12 September 2017

Inzet van bestaande innovatieve methodieken voor proefdiervrije innovaties;

Domein humane ziekten en in het bijzonder hart- en vaatziekten;

Samenwerking en ketenbetrokkenheid, meer maatschappelijke organisaties actief betrekken bij ontwikkeling van proefdiervrije innovaties;

Meer relevante en beter kennis over humane ziekten genereren zonder dierproeven.

Call for proposals


ZonMW: Personalised Medicine
Deadline: Tuesday 12 September 2017

Het programma Personalised Medicine is onderdeel van het Goed Gebruik Geneesmiddelen-programma en heeft als doel het waarborgen van een doelmatige implementatie van Personalised Medicine in de Nederlandse gezondheidszorg. Het ministerie van VWS heeft een uitbreiding van het programma mogelijk gemaakt gericht op ontwikkeling voorspellende diagnostiek.

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/personalised-medicine-ontwikkeling-voorspellende-diagnostiek/


ZonMW GGG ronde 7
Deadline: Tuesday 19 September 2017

Het doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Dit is een oproep voor projectideeën voor Open Ronde 7. Voor deze ronde geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn.

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-open-ronde-7/


ZonMW GGG Rediscovery Ronde 2
Deadline: Tuesday 19 September 2017

Deze subsidieoproep Rediscovery Ronde 2 van het GGG-programma is bestemd voor het indienen van aanvragen gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel bij een indicatie waarvoor het middel niet is geregistreerd.

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-rediscovery-ronde-2/


KHMW: Jong Talent Prijzen 2017
Deadline: Monday 25 September 2017

Pfizer Prijs voor Life Sciences (€ 5.000)

Philips Afstudeerprijs voor Biomedische Technologie (€ 3.000)

Ngi-NGN Informatie Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde (€ 5.000)

Philips Afstudeerprijs Data Science in Health Care (€ 3.000)

Hieronder: Aanmoedigingsprijzen (€ 500)

Biomedische technologie: 2 prijzen. Sponsor: Philips

Farmacie of (bio)farmaceutische wetenschappen: 4 prijzen. Sponsor: KNMP

Geneeskunde: 8 prijzen. Sponsor: KNMG

https://khmw.nl/jong-talent-prijzen-2017-young-talent-awards-2017/


Continous funding opportunities

Breakthrough Prize Life Sciences
Maximum funding: 3M
Type: prize

The Breakthrough Prize in Life Sciences honors transformative advances toward understanding living systems and extending human life.

Deadline for round 2018: May 31st, 2017

More information


Dekkerbeursen Hartstichting

www.hartstichting.nl/wetenschappers/persoonsgebonden-subsidies


KNAW Ammodo Award
Maximum funding: 300.000

De Ammodo KNAW Award is bedoeld als stimulans voor het ongebonden, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Elke twee jaar is er een ronde voor de Ammodo KNAW Award, die alle vakgebieden bestrijkt. De Ammodo KNAW Award omvat acht geldbedragen van elk 300.000 euro. De laureaat kan dit bedrag naar eigen inzicht besteden aan een door de laureaat uitgevoerd of begeleid fundamenteel wetenschappelijk onderzoeksproject.

De Ammodo KNAW Award wordt twee-jaarlijks uitgerijkt. De volgende ronde wordt in 2019 verwacht.

https://ammodo-knaw-award.org


NWO: Rubicon

International research experience is often essential for building up one’s scientific career. Rubicon offers talented researchers who have completed their doctorates in the past year the chance to gain experience at a top research institution outside the Netherlands, as international research experience is likely to be an advantage at a later stage in the applicant's academic career.

3 deadlines per year

https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwo/rubicon/index.html

 


TOP subsidies

De TOP-subsidie biedt excellente onderzoeksgroepen de gelegenheid tot vernieuwing van hun onderzoekslijnen en het aangaan van nieuwe samenwerkingen. Het oogmerk is hierbij ruimte te creëren voor innovatieve (grensverleggende) wetenschap van excellente kwaliteit.

Deadlines 2017: 30 maart 2017, 14:00 uur

TOP subsidies hebben een omvang van maximaal € 675.000,- en een looptijd van minimaal 4 tot maximaal 5 jaar. Jaarlijks kunnen circa 7 voorstellen worden gesubsidieerd.

Meer information


Vernieuwingsimpuls: Veni, Vidi, Vici

Deadline VICI: 23 maart 2017

Vernieuwingsimpuls (NWO)

VICI (ZonMW)

VICI (NWO)


Tel: +31.30.2333600      E-mail: info@heart-institute.nl      Twitter: @nl_heart      Facebook: @netherlandsheartinstitute